зареждане ...
Органик Фарм ЕООД

Червен калифорнийски червей - размножаване

Червените калифорнийски червеи се характеризират с голямата си бързина. Те са двуполови, всеки от тях има мъжки и женски полови органи,  разположени в предната третина от дължината на тялото. Когато се сношават , екземплярите разменят големи количества семе, което е достатъчно за няколко оплождания. След оплождането се образува кокон, в който се намират зародишите на червеите.
 
 Коконът притежава крушовидна форма, и е зеленикав на цвят. От един кокон излизат от 2 до 21 червея, необходими са  90 дни до пълното им съзряване, и готовност за делене. Червените калифорнийски червеи са способни да отделят кокони ежеседмично, което е и причината за бързото нарастване на броя им в леглата.
 
За да могат червеите да се размножават правилно ,трябва да се поддържат оптимални нива на температура и влага в леглата. При наличие на необходимите условия, за една година леглата ще  се увеличат 3-4 пъти. Например, ако се заложи едно легло през пролетта, при спазване на всички условия, през есента леглата трябва да са 8. А ако им осигурим подходящите условия и през зимата, леглата трябва да се удвоят до пролетта.
 
Нормалната наситеност на калифорнийски червеи за едно легло (два квадратни метра) е около 100 000 броя. Леглото не трябва да бъде пренаселино, защото червеите спират да се чифтосват. Това може да се регулира чрез процеса на  разделяне на леглата.

Нашият екип
Пишете ни