зареждане ...
Органик Фарм ЕООД

Червените калифорнийски червеи - екология

Червените калифорнийски червеи  имат изключително значение за екологията и опазването на околната среда. По света те се използват за рециклиране и преработка на най различни видове органични отпадъци. ЧКЧ могат да бъдат полезни и в преработката на някой видове битови отпадъци, например опаковки от хранително-вкусовата промишленост. Червейте преработват пълноценно картон и хартия, като ги превръщат в чудесен компост, който не замърсява. Готовият компост след преработката на отпадъците , или още наречен биохумус, също е от изключително значение за екологията. Той възстановява почвите след третирането им с пестициди и  други химически препарати.  
 
Червените калифорнийски червеи имат огромен принос за това да живеем в една екологично чиста среда. Поради тази причина , не бързайте да изхвърляте хартиените и картонени отпадъци в боклука, околната среда ще ви благодари за това!

Нашият екип
Пишете ни