зареждане ...
Органик Фарм ЕООД

Компост от червен калифорнийски червей - биохумус

Биохумусът (лумбрикомпост) е естествен тор, получен чрез преработка на органични вещества от червен калифорнийски червей (Lumbricus rubellus). Биохумусът съдържа всички елементи, необходими за храненето на растенията, както и вещества, които стимулират развитието им. Биохумусът подобрява плодородието на почвата, той включва девет химически елемента в една добре балансирана и лесно смилаема растителна форма, а и намалява киселинността на почвата. Увеличава добивите при земеделските култури и спомага за получаването на екологично чиста продукция.
 
Оптималната доза за внасяне на биохумус е 300-400 кг/дка Изпозва се в различни отрасли на земеделието, цветарството и разсадниците. В цветарството се прилага като компонент в торопочвената смес, а също така и като подхранващо средство. Торените растения развиват интензивно зелена листна маса с по – ранен цъфтеж, и имат по – едри, добре оцветени и ароматни цветове.
В зеленчукопроизводството, биоторът улеснява покълването на семената, подпомага развитието на богата коренова система, ускорява вегетацията, което гарантира по – ранна и по – качествена продукция.  При засаждане на растения върху силно изтощени почви , използването на биотор е изключително ефективно, тъй като гарантира по – добро прихващане и ускорено коренообразуване. 
 
Запасите на азот, фосфор, калий, магнезий, калций и всички други полезни елементи в биохумуса са много  по-високи, отколкото в най-богатата почва и се освобождават постепенно, като се явява един от най-важните и главни детоксиканти на пестицидите, внасяни в почвата. Не съдържа плевелни семена, и в резултат на неговото използване, се получават висококачествени и екологично чисти растителни продукти.  Биохумусът е най-добрият тор.Той съдържа огромни количества полезни бактерии и микроорганизми, витамини и аминокиселини, добавени към него при храносмилането на червеите. Те са над 100 пъти повече, отколкото в оборската  и неорганичната тор.  Спомага за аерацията на почвата, с това подобрява структурата и, а растенията могат да растат бързо и здраво.  Резултатите от използването на биохумуса в биологичното земеделие са огромни: Увеличава се добивът – на картофите с 40 до 70%; на царевицата – с 30 до 50%; на пшеницата – с 30 %. Ефектът става по-голям с годините , вследствие натрупването на биотора в почвата. Биохумусът  ускорява развитието на растенията, като узряването на плодовете е с до 2 седмици по-рано от плодовете на растенията, торени с друга тор. Подобрява се качеството на продукцията. Увеличава се с 15 до 45% съдържанието на витамини в плодовете и зеленчуците. Получава се най-екологично чисти продукти, като например нитратите са до 55 пъти по-малко в сравнение с нитратите, съдържащи се в продукти, торени с друга тор. Запасите на азот, фосфор, калий, магнезий, калций и всички други полезни елементи в биохумуса са много  по-високи, отколкото в най-богатата почва и се освобождават постепенно, като се явява един от най-важните и главни детоксиканти на пестицидите, внасяни в почвата. Не съдържа плевелни семена, и в резултат на неговото използване, се получават висококачествени и екологично чисти растителни продукти.  Биохумусът е най-добрият тор.Той съдържа огромни количества полезни бактерии и микроорганизми, витамини и аминокиселини, добавени към него при храносмилането на червеите. Те са над 100 пъти повече, отколкото в оборската  и неорганичната тор.  Спомага за аерацията на почвата, с това подобрява структурата и, а растенията могат да растат бързо и здраво.  Резултатите от използването на биохумуса в биологичното земеделие са огромни: Увеличава се добивът – на картофите  до 70%; на царевицата  до 50%; на пшеницата  с 30 %. С годините ефекта става все по-голям , вследствие натрупването на биотора в почвата. Узряването на плодовете е с до 2 седмици по-рано от плодовете на растенията торени с друга тор. Подобрява се качеството на продукцията и се увеличава до 45% съдържанието на витамини в плодовете и зеленчуците. Получава се най-екологично чисти продукти, като например нитратите са до 55 пъти по-малко в сравнение с  продукти торени с други торове.

Нашият екип
Пишете ни