зареждане ...
Органик Фарм ЕООД

История на червения Калифорнийски червей

Червените калифорнийски червеи са познати още от древния Египет. Египтяните са първите, които са открили, че ЧКЧ са изключително ценен вид. Червеите са били толкова ценни за тях, че ако някой се осмели да изнесе от царството дори и един червей, бил наказван със смърт.
 
След години Чарлз Дарвин започва да изследва живота на червеите. Той стига до заключението, че те обработват почвата, и ако нямаше червеи , Земята ще бъде идентична с Луната. По-късно Джордж Оливър проявява интерес към отглеждане на червеи, като използва трудовете на Дарвин, след което започва интензивно отглеждане на ЧКЧ по изкуствен път. С течение на времето , това се превръща в сериозен бизнес в доста страни по света.
 
В Европа отглеждането на червен калифорнийски червей започва от Италия. След години лубрикултурата се преселва и в България, първите любителски ферми датират някъде от 1996 година.
 
Lumbricus rubellus, към които спадат и червените калифорнийски червеи, и Eisenija foetida– вид, който по-слабо се използва за фермерско отглеждане. Тези видове неколкократно превъзхождат обикновените дъждовни червеи, като едно от най-важните неща е тяхната плодовитост. Тя е около 3 – 4 пъти по-голяма , поради бързия процес на размножаване. Този червей притежават значително по-здраво тяло, и е доста по-устойчив на климатичните условия. 
 
Устройство на Червените калифорнийски червеи
Червеният калифорнийски червей е специална селекция, създадена по изкуствен път през един дългогодишен процес на подбор. Интересни са два основни вида червеи: Lumbricus rubellus, към които спадат и червените калифорнийски червеи, и Eisenija foetida– вид, който по-слабо се използва за фермерско отглеждане. Тези видове неколкократно превъзхождат обикновените дъждовни червеи, като едно от най-важните неща е тяхната плодовитост. Тя е около 3 – 4 пъти по-голяма , поради бързия процес на размножаване. Този червей притежават значително по-здраво тяло, и е доста по-устойчив на климатичните условия.
 
Размножаване на Червените калифорнийски червеи
Характерно за размножаването на червените калифорнийски червеи е голямата им бързина. Те са двуполови, всеки червей има мъжки и женски полови органи, разположени в предната третина от дължината на тялото. Когато се съешават те си  разменят големи количества семе, което е достатъчно за няколко оплождания. Много голямо значение за бързото и качествено размножаване имат удебеляванията в предната третина на тялото, които се наричат самар или клитеум. От самара се отделя слуз, която минава в яйчника и семенника на червеите. Тя събира яйцето и семето в едно цяло и ги затваря в специфична торбичка, оформя се кокон, в които се намират зародишите на червеите.

Нашият екип
Пишете ни