зареждане ...
Органик Фарм ЕООД

100% Течен органичен екстракт от биотор 10л. цена 50.00лв.

Представлява – екстракт от биотор от червени калифорнийски червеи Действието на препарата  се изразява в повишаване на кълняемостта на семената, по-бързия растеж на разсада. Повишава устойчивостта на растенията към заболявания и стрес. Стимулира нарастването на почвената микрофлора, което води до ускореното превръщане на почвените органогенни елементи в усвоима за растенията форма. Допълнителен ефект от нарастването на количеството на полезните почвени микроорганизми е и подтискането на развитието на почвообитаващите фитопатогени. Повишава устойчивостта на растенията срещу болести и вредни насекоми.В резултат на комплексното въздействие върху почвата, почвената микрофлора и растенията се достига до чувствително повишаване на добивите.

Съдържа цялата палитра от микро- и макро елементи. Най-ценното в него са хуминовите и фулвокиселините. Органичният тор е богат източник на хранителни вещества и в същото време е растежен регулатор. Укрепва кореновата система, стимулира полезната почвена микрофлора, служи като почвен подобрител. Увеличава устойчивостта на растенията към стрес и патогени. Освен че повишава добивите, повишава и качеството на продукцията. При конвенционалното производство може да се смесва с останалите химически препарати на пазара.При листно подхранване продуктът прави филм върху листата и така се превръща в прилепител за другите продукти. В същото време този филм предпазва растението от редица неприятели и заболявания.

Приложение:

Прилага се при зеленчукови култури, полски култури, овощни, лозови и етерично маслени насаждения тютюн,картофи и др.      

Използва се за:

 • Третиране на семена - доза 100 мл/литър 
 • Третиране на посадъчен материал и разсад - доза 50 мл/литър 
 • Листно торене по време на вегетацията
 • Почвено торене (с капково напояване)
 • Повишава кълняемата енергия и дружното поникване на семената
 • Увеличава процента на прихващане на посевния и посадъчен материал 
 • Повишава обема и масата на кореновата система
 • Повишава устойчивостта към стресови фактори- суша и студ 
 • Увеличава имунната система на младите растения, повишава фотосинтезата и натрупването на хлорофил, стимулира растежа и развитието на растенията
 • Скъсява вегетационният период
 • Увеличава добива с 20 до 60% 
 • Повишава качеството и удължава срока на съхранение на продукцията
 • Съвместим с всички пестициди и биологични препарати 
 • Лесно разтворим във вода

 

 

   Дози за листно наторяване:

 

   

 

 

  Зеленчуци: домати, краставици, пипер, лук, дини, пъпеши, салати, зеле, моркови и други зеленчуци  (80-100    мл./дка)

 

   Трайни насъждения: овощни дръвчета, лозя, маслини, храсти, рози, ягоди, цветя, тревни площи и подправки  (100- 130 мл./дка)                                                                                                                                                                                                                        

 

    Полски култури: зърнено житни, царевица, тютюн, картофи и др. (100 мл./дка)  

 

   

   Третиране на семена: доза- 100мл/литър, потапят се в разтвора 4-6 часа, остават се да изсъхнат и след това се посаждат

 

Третиране на посадъчен материал: доза- 50мл/литър, потапят се в разтвора 4-6 часа, остават се да изсъхнат и след това се посаждат


 
 
 
 
Най-обща препоръка за използване: разрежда се 1 Л във 150 Л вода – 4 кратно пръскане през 20 дни по време на вегетация или в система за КАПКОВО НАПОЯВАНЕ.

 Предпазни норми:
 • За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.
 • Да се пази на места недостъпни за деца S2.
 • При контакт да се изплакне обилно с вода S26.
 • Вреден при контакт с кожата R21.
 • Вреден при поглъщане R22.

 

 
Съхранение:
 • На сухо и защитено място от 5-25 °C.
Нашият екип
Пишете ни